ISO - 9001:2008

Mon. 20th, 2012

JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ Nikšić je početkom 2008. god. dobio sertifikat za sistem menadzmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001-2008, br. Q-0438. Sertifikat je izdat od strane „Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta“- JUQS iz Beograda. Dokumenta su rađena tokom 2007. god. i sastoje se od 30 procedura i 12 uputstava. Dokumenta se redovno dopunjavaju tj. vrši se njihovo poboljšanje. Rukovodstvo redovno vrši preispitivanje dokumenata , svake godine se vrši nadzorna provjera od strane sertifikacionog tijela JUQS. Nadzornoj provjeri prethodi interna provjera. Pošto je obavezna resertifikacija svake treće godine, to je ista izvršena februara 2011. god. od strane JUQS-a. Tokom 2011. god. obavljena je obuka za interne ocjenjivače prema ISO 9001-2008 tako da sada imamo tri člana preduzeća koja su dobili sertifikat internog ocjenjivača od strane “Q-EXPERT”. Sljedeća interna provjera je krajem 2012. godine, a nadzorna provjera od strane sertifikacionog tijela JUQS u martu 2013. god.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Politika kvaliteta preduzeća JP “Vodovod i kanalizacija” – NIKŠIĆ je sastavni dio poslovne politike koja je zasnovana na ostvarenju i stalnom unapređivanju vodosnabdevanja i odvođenje otpadnih voda na teritoriji opštine NIKŠIĆ sa ciljem potpunog zadovoljenja zahtjeva i potreba potrošača...Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZNAK KVALITETA - JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" NIKŠIĆ


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERTIFIKAT

SERTIFIKAT