Izvjestaj o radu

IZVJEŠTAJ O RADU: 2015

Izvještaj o radu za 2015. godinu JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić, urađen je prema propisanoj proceduri u skladu sa članom 9. Odluke o organizovanju JP Vodovod i kanalizacija Nikšić, a u vezi sa članom 32. Statuta opštine Nikšić („Sl. list RCG - opštinski propisi“, br. 20/2004, 43/2006, 24/2010 i 26/2010) i Metodologijom o sačinjavanju programa i podnošenja izvještaja o radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave br. 01-12693 od 30.10.2006.god....Više