Aktuelni projekti

Wed, Jan 14th, 2015

* Međunarodni strateški projekat DRINKADRIA

JP "Vodovod i kanalizacija" Nikšić je jedna od ukupno 17 partnerskih institucija iz 8 zemalja jadranskog regiona koje od 1. novembra 2013. god. implementiraju međunarodni strateški projekat "Umrežavanje za snabdijevanje vodom za piće u jadranskom regionu ( akronim DRINKADRIA). Navedeni projekat se realizuje u okviru transnacionalnog IPA ADRIATIC CBC Programa 2007-2013. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.643.648,36 eura, od čega je Vodovodu Nikšić odobreno ukupno 393.000 eura ( 85% finansira EU, a 15% Preduzeće iz sopstvenih sredstava). Osnovni cilj kojem "Vodovod" teži učešćem u ovom projektu jeste smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži i savremenizacija vodovodne infrastrukture. Projektni plan podrazumijeva izgradnju 14 novih šahti na različitim lokacijama na teritoriji opštine Nikšić, podjelu distributivnog sistema na mjerne zone, nabavku i ugradnju fazonskih komada i mjerne opreme, automatizaciju sistema i povezivanje sa informatičkim sistemom SCADA. U saradnji sa Institutom za vodoprivredu "Jaroslav Černi" iz Beograda izvršiće se izrada hidrauličkog modela distributivnog sistema u cilju praćenja tj. kontrole gubitaka na mreži i preduzimanje korektivnih mjere za njihovo smanjenje odnosno uklanjanje.Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra, Avg 14th, 2015

*Dunavski program za vode (Danube Water Program)

Dunavski program za vode (DWP) je inicijativa koju zajednički vode Svjetska banka i Međunarodna asocijacija vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav ( IAWD) uz finansijsku podršku vlada Austrije, Njemačke i Švajcarske. Program je usmjeren ka jačanju tehničkih i upravljačkih kapaciteta vodovodnih/komunalnih preduzeća u regionu Dunava kroz stručne radionice i razmjenu uporednih znanja i iskustava u sljedećim oblastima: benčmarking, asset menadžment i poslovno planiranje i komercijalna efikasnost. JP "Vodovod i kanalizacija" Nikšić je uspješan učesnik u svakoj od navedenih kategorija.Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra, Aug 10th, 2012

* IZGRADNJA VODOVODA U SELU ŠIPAČNO

Šipačno je selo nadomak Nikšića koje broji oko 90 domaćinstava. Mada se nalazi nedaleko od vidrovanskih vrela, stanovnicima ovog kraja do sada nije bila dostupna voda sa tih izvora, što je prepoznato kao jedan od važnih problema na teritoriji Nikšića koje treba dugoročno riješiti...Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------