Projekti koji su završeni

Mon, Jun 17th, 2013

*INSTALACIJA NOVE HIDROMAŠINSKE I ELEKTRO OPREME U OKVIRU REKONSTRUKCIJE PS "DUKLO"

Opština Nikšić se snabdijeva vodom iz tri izvorišta: Donji Vidrovan, Gornji Vidrovan i Poklonci. Voda se transportuje iz Gornjeg Vidrovana i Donjeg Vidovana do pumpne stanice „Duklo” putem gravitacije, a od izvorišta Poklonci preko potisnog cjevovoda. Korisnici se snabdijevaju vodom od pumpne stanice „Duklo”. Međutim, pumpna stanica je sagrađena 1983. godine i s obzirom na dugu eksploataciju oprema je bila u veoma lošem stanju. Ova situacija je dovela do pojave velikog broja kvarova u sistemu, izazivajući česte ispade....Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.08.2012

*SMANJIVANJE GUBITAKA I OPTIMIZACIJA SISTEMA VODOSNABDJEVANJA

Voda je jedan od najznačajnih svjetskih resursa te je rad na očuvanju i poboljšanju njenog kvaliteta, racionalnoj potrošnji i smanjenju gubitaka tj. njihovo svođenje na ekonomsko prihvatljiv nivo jedan od imperativa svih vodovodnih sistema. Upravo u tom cilju, JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić i JKP „Vodovod Užice“ su, kroz Prekogranični program Srbija – Crna Gora, ušli u realizaciju projekta „ Smanjivanje gubitaka i optimizacija sistema vodosnabdijevanja, korišćenjem metode podjele sistema vodosnabdijevanja na mjerne zone“...Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.08.2012

*RAZVOJ GEOGRAFSKO INFORMACIONOG SISTEMA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

„Razvoj geografsko informacionog sistema vodovodne i kanalizacione mreže“ je zajednički projekat JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić i JKP „Vodovod Užice“ koji finansira Evropska unija kroz IPA program prekogranične saradnje Crne Gore sa Srbijom. Finansijska vrijednost projekta je 49,634.14 eura, a njegova realizacija je trajala od 1. decembra 2010. godine do 30. novembra 2011. godine, koliko je i bilo predviđeno da traje period implementacije...Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------