Odluke Skupštine opštine i UO

*IZVJEŠTAJ SA III REDOVNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Dana 3. decembra 2013. godine u 14h održana je III redovna sjednica Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić. Sve tačke predloženog dnevnog reda su razmotrene i o istim usvojene odgovarajuće odluke...Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*IZVJEŠTAJ SA XX REDOVNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Dana 20. decembra 2012. godine u 14h održana je XX redovna sjednica Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija" Nikšić na kojoj su razmatrana neka od najznačajnih tekućih pitanja kao i donošenje odluka od direktne važnosti za poslovanje Preduzeća u predstojećoj, 2013. godini...Više

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------