Parlamentarni izbori 2016. i lokalni izbori 2017.

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( "Sl. list CG br. 52/14" od 24.12.2014. god.) JP "Vodovod i kanalizacija" Nikšić objavljuje sljedeće informacije: