Izdavanje uslova priključenja

1. Budući korisnik koji želi da priključi svoj objekat na vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu upućuje se da se obrati Opštini Nikšić - Sekretarijat za urbanizam i stanbene poslove.

2. Opština Nikšić - Sekretarijat za urbanizam i stanbene poslove obraća se pismenim zahtjevom JP „Vodovod i kanalizacija“ za izdavanje uslova priključenja.

3. Tehnička Služba, nakon izlaska na lice mjesta, vrši izradu uslova priključenja.

4. Rukovodilac Tehničke službe, odobrava uslove priključenja na vovodvodnu i / ili kana-lizacionu mrežu.

5. Ovjerene uslove priključenja Tehnička služba dostavlja Opštini Nikšić - Sekretarijat za urbanizam i stanbene poslove, Korisničkom servisu i odlaže primjerak u svoju arhivu.