Izvođenje priključenja

1. Korisnički servis upoznaje budućeg korisnika sa dva moguća načina izrade priključka.

Jedan način: da se korisniku fakturiše nadoknada priključka uz obavezu budućeg korisnika u postupku priključenja: da shodno tehničkom rješenju izgradi šahtu za vodomjer, izvrši nabavku specificiranog materijala i iskop rova za polaganje vodovodnog i/ili kanalizacionog cijevnog materijala kao i samo polaganje istog sa zatrpavanjem rova nakon priključenja koje izvodi isključivo JP „Vodovod i kanalizacija“.

Drugi način: JP Vodovod i kanalizacija shodno predračunu izvrši kompletne radove priključenja, a da se budućem korisniku fakturiše i nadoknada, materijal i izvođenje priključenja.

Nakon odabira načina priključenja od strane budućeg korisnika, Korisnički servis formira radni nalog u dva primjerka i vrši naplatu obračunate vrijednosti. Dostavlja tehničko rješenje, sa zahtjevom, radnim nalogom i dokazom o uplati Službi Vodovod i/ili Službi Kanalizacija, a jedan primjerak uz uplatnicu uručuje budućem korisniku.

2. Služba Vodovod i/ili Služba Kanalizacija u skladu sa zahtjevom za priključenje, tehničkim rješenjem i radnim nalogom pristupa izvođenju priključenja.

3. Služba Vodovod i/ili Služba Kanalizacija, nakon priključenja sačinjava detaljni zapisnik o priključenju i potpisuju, zajedno sa korisnikom, radni nalog i zapisnik. Po jedan primjerak radnog naloga i zapisnika ostavlja korisniku a po jedan primjerak sa kompletnom dokumentacijom Korisničkom servisu.

4. Korisnički servis određuje zonu i kompletnu dokumentaciju dostavlja Ekonomskoj službi.

5. Ekonomska služba evidentira korisnika, upisuje sve potrebne podatke o korisniku i vodomjeru, određuje šifru korisnika i izdaje fakturu i kompletnu dokumentaciju dostavlja Tehničkoj službi radi kontrole, uvođenja u GIS i arhiviranja.