Oštećenja vodomjera

Vodomjer je po pravilu smješten u sklonište - šahtu van objekta. Šaht mora biti izveden po tehničkom rješenju sa odgovarajućim poklopcem, da je uvijek dostupan i pristupačan za nesmetano očitavanje vodomjera. Korisnik čuva vodomjer od fizičkog oštećenja, posebno u zimskim mjesecima ( pucanje stala ). U slučaju mehaničkog oštećenja zamjena vodomjera pada na teret korisnika.

Na vodomjeru mogu intervenisati samo ovlašćene ekipe JP "Vodovod i kanalizacija", a korisnik je odgovoran za eventualnu povredu plombi. Zamjene neispravnog vodomjera vrše takođe samo ovlašćene ekipe JP "Vodovod i kanalizacija".