Razdvajanje mjerenja potrošnje vode kod korisnika

Ako u stambenom objektu postoje dvije ili više stambenih jedinica čija potrošnja se mjeri preko jednog vodomjera, korisnik se može obratiti zahtjevom za razdvajanje - priključenje Sekretarijatu za urbanizam i stambene poslove radi izdavanja Uvjerenja da objekat ima / nema građevinsku dozvolu.

Ukoliko objekat ima građevinsku dozvolu, a postoje tehnički uslovi za razdvajanje, uz uvjerenje prilaže se: kopija lične karte, dokaz o izmirenju duga na prvom vodomjeru i dokaz o uplati nadoknade za priključak po važećem cjenovniku.