Ugradnja vodomjera u stanove

U objektima kolektivnog stanovanja - stambenim jedinicama korisnici mogu ugraditi vodomjer/e tako da obuhvata/ju sva točeća mjesta. Korisnici o svom trošku vrše ugradnju i nemaju obavezu plaćanja nadoknade za priključak.

Korisnik podnosi zahtjev JP "Vodovod i kanalizacija" za prijem vodomjera. Uz zahtjev prilaže kopiju lične karte. Ovlašćeni službenik JP vrši kontrolu ugradnje, plombiranje i izradu zapisnika i sve dostavlja službi Korisnički servis radi upisa u korisnike.