Zahtjevi za šoping metodu

Opis tendera:

17. Revizija poslovanja preduzeća za 2015. godinu

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

16. Iskop kanala specijalnim mašinama ( "DICH" i ekvivalentnim)

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

15. Priprema (servisiranje i baždarenje) i ovjeravanje vodomjera

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

14. Hlor za potrebe vodosistema

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

13. Radna i zaštitna odjeća i obuća

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

12. Kancelarijski materijal

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

11. Elektro materijal

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

10. Cement, betonski blokovi, agregat (pijesak)

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

9. Armaturne mreže i betonsko željezo

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

8. Gotovi beton (spremna betonska masa)

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

7. Rezervni djelovi za teretna vozila

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

6. Rezervni djelovi za putnička vozila

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

5. Mehanizam za zaštitu šaht poklopaca i slivnih rešetki od otuđenja

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

4. Slivne rešetke i šaht poklopci bez okvira

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

3. Štamparske usluge (priprema i štampa računa za vodu i kanalizaciju za I i II kategoriju potrošača)

ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

2. Tehnički pregled, osiguranje i registracija motornih vozila za 2015.

ZAHTJEV

PONOVNI ZAHTJEV

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA

PONOVLJENA ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA 2

UGOVOR

1. Bunarska pumpa za vodovod Župa

ZAHTJEV

PONOVLJENA ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA

UGOVOR

RJEŠENJE DRŽAVNE KOMISIJE

DRUGO RJEŠENJE DRŽAVNE KOMISIJE